About

Ofertes a Andorra

Ofertas en Andorra és un espai web amb tot tipus d’ofertes.
La missió és construir un pont entre les dues cares del negoci: comprador i consumidor, intèrpret i visualitzador, proveïdor de serveis i usuari final, venedor i client.
Goal és fer arribar a l’audiència les millors ofertes, infraccions, idees.
Target és multi. audiència lingual, locals, expatriats, turistes.
El somni fa feliç a totes les festes.

Ofertas en Andorra

Ofertas en Andorra es un espacio web con todo tipo de ofertas.
La misión es construir un puente entre los dos lados del negocio: comprador y consumidor, artista y espectador, proveedor de servicios y usuario final, vendedor y cliente.
El objetivo es llevar a la audiencia las mejores ofertas, ofensas, ideas.
El objetivo es múltiple audiencia lingual, local, expatriados, turistas.
El sueño es hacer felices a todas las fiestas.

Offerts à Andorre

Ofertas en Andorra est un espace web avec tous types d’offres.
La mission est de créer un pont entre les deux côtés de l’entreprise: acheteur et consommateur, interprète et téléspectateur, prestataire de services et utilisateur final, vendeur et client. public lingual, local, expatrié, touristes.
Le rêve est de rendre toutes les parties heureuses.


Offers in Andorra

Ofertas en Andorra is a web space with all types of offers.
Mission is to build a bridge between the two sides of the business: buyer and consumer, performer and viewer, service provider and end user, seller and client.
Goal is to bring to the audience the best deals, offers, ideas.
Target is multi lingual audience, local, expat, tourists.
Dream is to make all parties happy.


and.oferta@gmail.com


Renúncia

Aquesta pàgina web té una finalitat informativa. Les publicacions poden contenir informació obsoleta o errònia, per la qual cosa és recomanable confirmar i verificar la informació.

Pot contenir errors de traducció.

Descargo de responsabilidad

Esta página web tiene un propósito informativo. Las publicaciones pueden contener información desactualizada o incorrecta, por lo que es recomendable confirmar y verificar la información.

Puede contener errores de traducción.

Avertissement

Cette page Web a un but informatif. Les publications peuvent contenir des informations obsolètes ou erronées, il est donc conseillé de les confirmer et de les vérifier.

Il peut contenir des erreurs de traduction.


Disclaimer

This web page serves informative purpose. The posts might contain outdated or wrong information, so it is advisable to confirm and verify the information.

Text is translated by an online translator. It may contain translation mistakes.1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.