Actua

Investing in Andorra
Source: actua.ad

Invertir | Investir | Invest | Andorra

Invertir a Andorra Conscient dels avantatges que ofereix Andorra als inversos forans en l’actual context econòmic, el Govern d’Andorra ha impulsat la Iniciativa Actua: un ens de caràcter públic privat, que aglutina diversos ministeris, agències governamentals, associacions i/o entitats del sector privat, i que té com a missió millorar la competitivitat, la innovació i la sostenibilitat de l’economia al Principat. La part empresarial (Actua Empresa), està dirigida per Judit Hidalgo, i la d’innovació (Actua Innovació), per Marc Pons.

El Programa Actua s’ha desenvolupat paral·lelament a les reformes legals amb la participació de tots els agents econòmics, amb la finalitat de facilitar les inversions i la diversificació econòmica a Andorra.

source: Actua.ad


Invertir en Andorra Consciente de las ventajas que ofrece Andorra a los inversores extranjeros en el actual contexto económico, el Govern d’Andorra ha impulsado la iniciativa ACTUA: un ente de carácter público y privado, que aglutina varios ministerios, agencias gubernamentales, asociaciones y/o entidades del sector privado, y que tiene como misión liderar la apertura económica a empresas extranjeras y facilitar la inversión y la diversificación económica en Andorra.

El Programa ACTUA se ha desarrollado paralelamente a las reformas legales y cuenta con la participación de todos los agentes económicos, con la finalidad de facilitar las inversiones y la diversificación económica de Andorra.

source: Actua.ad


Investir en Andorre Compte tenu des avantages de l’Andorre pour les investisseurs étrangers dans le contexte économique actuel, le Gouvernement a créé l’initiative ACTUA: une entité de caractère public et privé qui englobe plusieurs ministères, agences publiques, associations et/ou représentants du secteur privé, qui ont pour objectif de diriger l’ouverture économique avec des entreprises étrangères et de faciliter l’investissement et la diversification économique en Andorre.

Le programme ACTUA a été mis en place parallèlement à des réformes juridiques, avec la participation de tous les agents économiques, afin de faciliter les investissements en Andorre et la diversification économique du pays.

source: Actua.ad


ACTUA – Invest in Andorra

ACTUA program: a public and private agency, including several ministries, government agencies, associations and / or organizations in the sector private. Its mission is to lead the economic opening to foreign companies and facilitate investment and Andorra’s economic diversification.

actua.ad

Actua Andorra

Els pilars claus d’Actua

Atreure inversions estrangeres a Andorra
Diversificar l’economia andorrana
Acompanyar les empreses andorranes i estra

ACTUA.ad


Los pilares clave de Actua

Atraer inversiones extranjeras a Andorra
Diversificar la economía andorrana
Acompañar las empresas andorranas y extranjeras

ACTUA.ad


Les piliers clé sur lesquels se fonde Actua

Attirer les investissements étrangers en Andorre
Diversifier l’économie en Andorre
Soutenir les entreprises locales et étrangères

ACTUA.ad


Key pillars of Actua

  • Attract direct foreign investors to Andorra
  • Diversify Andorran economy
  • Support Andorran and foreign companies

Contact

https://www.actua.ad


Disclaimer

Content and pictures are taken from Actua.